Majątek

Majątek Przedsiębiorstwa według bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

Aktywa trwałe: 153 448 958,50 zł
w tym: rzeczowe aktywa trwałe: 153 220 574,57 zł

  1. środki trwałe 148 582 116,33 zł
    • grunty 3 323 640,79 zł
    • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 137 689 734,68 zł
    • urządzenia techniczne i maszyny 7 306 512,99 zł
    • środki transportu 163 122,37 zł
  2. środki trwałe w budowie 4 638 458,24 zł

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daria Dziabas
Dokument z dnia: 12.10.2009
Dokument oglądany razy: 5 430
Opublikował: Waldemar Krankiewicz
Publikacja dnia: 17.06.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj